دود صبحگاهی باز هم مهمان آسمان اهواز شد. این دود که ناشی از آتش گرفتن هور العظیم در شهرستان مجاور اهواز یعنی دشت آزادگان است به آسمان اهواز نیز رسیده و نفس اهوازیان را به تنگ آورده است.

با تشدید و مشاهده دود ناشی از حریق هورالعظیم همچنین دید افقی در ساعاتی از روز در اهواز کاهش یافت.

چند روزی است که خاموش کردن حریق هورالعظیم متوقف شده و با شروع مجدد آتش سوزی مسئولان استانی باید هر چه سریعتر چاره‌ای برای برطرف کردن این دود برای همیشه تدبیر کنند.

تقریبا یک ماهی می‌شود که تالاب هورالعظیم در بخش کشور عراق اسیر آتش شده و دود این آتش در چشم خوزستانی‌ها می رود.

خوزستانی‌ها اینبار علاوه بر هوای ناسالم از فلرهای نفتی و ریزگردها باید با دود حریق هورالعظیم نیز بجنگند و مشکل تازه‌ای را تحمل کنند چرا که ظاهرا مسئولان مربوطه راهکاری برای خاموشی آتش هور و نجات مردم از دود آتش سوزی ندارند.