با مصوبه جدید هیئت دولت ۲۵ قلم کالا در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند. بر این اساس کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله،روغن و ذرت مهمترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.

۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند+جدول

۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند+جدول