آخرین قیمت محصولات گروه بهمن در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: 

 

 

آخرین قیمت محصولات گروه بهمن در بازار (۸/مرداد/۹۷)