با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان رئیس جمهور اظهار کرد: در این نشست که با حضور آقایان نهاوندیان، امیری و وزرای دادگستری، اقتصاد، کار و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد سئوال جمعی از نمایندگان از رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، تداوم رکود اقتصادی، عملکرد ضعیف دولت در کنترل قاچاق و استمرار تحریم‌های بانکی و همچنین ضعف عملکرد دولت در موضوع کاهش نرخ بیکاری از محورهای سئوال نمایندگان از رئیس جمهور بود.

به گفته وی، کمیسیون اقتصادی گزارش خود در مورد سوال از رئیس جمهور را تا فردا نهایی و به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد کرد.

سعیدی در پایان گفت: در صورتی که ۷۴ نفر از نمایندگان سوال کننده بر امضای خود باقی باشند سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد و رئیس جمهور باید برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس بیاید اما در صورتیکه تعداد امضاء کنندگان کمتر از ۷۴ نفر باشد سوال از دستور کار مجلس خارج می‌شود.