کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا، اقدام آمریکا در وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارادتی به این کشور را توهین‌آمیز خواند.

وی همچنین گفت: موضع متحدان اروپایی، ژاپن و مکزیک درباره تعرفه ها مانند کانادا و هماهنگ با این کشور است. وزیر خارجه کانادا در ادامه افزود: پیمان نفتا را می شود مدرن کرد. امکان دستیابی به توافق هست و در نهایت عقل سلیم پیروز خواهد شد.