مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی مبسوط رکورد شکنی خروج سرمایه از ایران در سال گذشته را تایید کرده است .

 در این گزارش صراحتا تاکید شده است که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۹.۲ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است .

 در ۹ ماه اول این سال بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۲۶.۲ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. در بخش دیگری از این گزارش میزان سرمایه خروجی از ایران رد سه ماهه پایانی سال برابر با ۱۳ میلیارد دلار عنوان شده است.

 این رقم بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ میلیارد و دویست میلیون دلار بوده است . به این ترتیب در دو سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است که رقمی بسیار قابل توجه در اشل اقتصاد ایران تلقی می شود.

 بر اساس این گزارش میزان سرمایه خروجی از ایران در سال گذشته برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیر نفتی است . به عبارت دیگر صادرات غیر نفتی ایران در این دوره زمانی برابر با ۴۷ میلیارد دلار براورد شده است که به این ترتیب درآمد میزان خروج سرمایه با ۸۳ درصد این رقم برابر می کند.

دلیل خروج سرمایه چیست؟

خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی- اجتماعی است که در توضیح چرایی این اتفاق به دلایل متعددی می‌توان استناد کرد اما برآوردها حاکی از آن است که غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلاهای موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه از مهمترین این دلایل است.

در عین حال موانع کسب وکار و دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی است.

خروج سرمایه از کشور با هدف سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی نظیر (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) است.

 بر اساس این گزارش مهمترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، در این قالب صادرکننده، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات مورد نیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می‌کند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرار می‌دهد و معادل ریالی آن را در ایران از وی دریافت می‌کند.

شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران از منظر بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار بر تشدید بحران ارز در ایران است.

پیش از این صندوق بین المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال ۹۶ را حدود ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرد.