مهلت ثبت‌نام نامزدهای مستقل برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ ژوئن ترکیه دیروز به اتمام رسید و چهار نفر از رهبران سیاسی ترکیه ثبت‌نام کردند.

«دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن، «مرال آکشنر» رهبر حزب خوب، «تمل کارامولا اوغلو» رهبر حزب اسلام‌گرای سعادت و «وجدت اوز» رهبر حزب عدالت، چهار نفری هستند که با حضور در شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند.

بر اساس قانون انتخابات ترکیه، نامزدهای مستقل ثبت‌نام کننده برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ ژوئن از ۴ الی ۹ ماه می فرصت دارند تا با جمع‌آوری حداقل ۱۰۰ هزار امضا از طرف مردم ترکیه، نامزدی خود را قطعی کنند.

بر این اساس واجدان شرایط شرکت در انتخابات می‌توانند با حضور در شورای انتخابات هر شهر نسبت به تأیید نامزد مورد نظر خود امضا بدهند.

گفتنی است بر اساس طرح تصویب‌شده در مجلس ترکیه، شهروندان این کشور در صورت معرفی از سوی یکی از احزاب حاضر در مجلس و یا یکی از احزابی که در آخرین انتخابات حداقل پنج درصد کل آراء را کسب کرده باشند و یا از طریق جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضای واجدان شرایط شرکت در انتخابات، می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.