عضو فراکسیون امید در گفت و گو با جماران، با اشاره به فیلترینگ احتمالی تلگرام گفت: همه ی کار به عهده ی رئیس جمهور اوست و او هست که باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: افراد دیگر مثل وزیر ارتباطات زیر مجموعه هیات دولت هستند. یک شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که در این موارد تصمیم گیری می کند.

میرزایی نکو افزود: تکلیف این مسائل در یک فضای بهتر باید با تعامل بیشتری مورد بررسی و جدل قرار بگیرد. دکتر فیروزآبادی در اخرین جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرد و نگرانی هایش را از انقلاب تکنولوژی و دیجیتال بیان کرد و واقعا هم بحث هایش قابل توجه است.

وی تاکید کرد: به نظرم، این مسائل باید در کمیسیون های تخصصی بررسی شود و همینطوری نگوییم که فیلتر بشود یا نه.

عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در بحث تلگرام صادقانه حرف بزند تا مردم قانع بشوند، اگر قرار است برویم سراغ پیام رسان داخلی، باید این اطمینان را ایجاد کنیم. باید به مردم گفت، اینکه خارجی ها می توانند به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند، خوب نیست. البته سو استفاده و استفاده از اطلاعات، نگرانی به حقی است که مردم دارند و باید با خرد جمعی حل شود.