رهبر این کشور در این پیام عمیقا برای رییس جمهور روسیه خواستار موفقیت شده و تاکید کرده است این پیروزی نشانه ای از اعتماد مردم به پوتین است.

در این پیام آمده است اینکه مردم روسیه با رای بسیار بالا وی را بار دیگر به عنوان رییس جمهور انتخاب کرده اند نشانه ای از ارتباط نزدیک دولت و مردم است.

در پیام رهبر کره شمالی تاکید شده است در دوران ریاست جمهوری پوتین روابط دوجانبه و دوستی و همکاری های دو کشور تعمیق خواهد شد و این خواست مردم دو کشور است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یافت. 

تاکنون ده ها تن از مقام های کشورهای مختلف با ارسال پیام یا تماس تلفنی پیروزی پوتین را تبریک گفته اند.