شهریار بهنیا در گفتگو با مهر، از استقرار بالن اینترنت پر سرعت در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و گفت: اداره کل ارتباطات  و فناوری اطلاعات  همزمان با دیگر نهاد های  امداد رسان از ساعات  اولیه  حادثه با حضور در  ستاد بحران کارش را آغاز کرد.

وی افزود: علاوه بر ترمیم    خسارت ناشی از  حادثه زلزله  این  اداره کل   در جهت  روان سازی ارتباط  نیروهای امدادی  همه ی توان  خود را بکار گرفت.

وی با اشاره به رومینگ  کلیه اپراتورها  در منطقه برای  روان سازی ارتباط بیان داشت:  مقرر شد کلیه  ارپراتور ها   خدمات بین شبکه ای  خود را جهت   مردم در منطقه  بصورت  رایگان   ارائه کنند که این مهم  انجام شد.

این مقام مسئول ارائه اینترنت پر سرعت  بوسیله بالن  که به دستور مستقیم   مقام  عالی وزارت  انجام گرفته  را  اقدامی  جدید  در منطقه  معرفی کرد و گفت: با توجه به حجم جمعیت اعم از امدادی و  نیروهای مردمی  در جهت رفع مشکلات اینترنتی   بالنی در منطقه مستقر شد که  به لطف خدا در این خصوص نیز مشکلی در سطح منطقه نداریم و هم اکنون اینترنت پر سرعت  در سطح منطقه  ارائه می شود و این اقدام  باعث رضایتمندی مدیران استان، نمایندگان مجلس و مردم  بوده  است.