خراسان شمالی به ۱۲۲ پزشک برای اجرای طرح سلامت خانواده نیاز دارد

دنیای اقتصاد-خراسان شمالی: محمدرضا اکبری در این رابطه، با اعلام اینکه این طرح در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر در استان در حال اجراست، اظهار کرد: طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع در شهرهای آشخانه و شیروان در حال اجراست و مقدمات کار برای اجرای آن در شهر بجنورد نیز در حال انجام است و تا پایان شهریور ماه این طرح در بجنورد اجرایی می‌شود.

وی گفت: اکنون طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع در شهر آشخانه با ۱۸ مراقب سلامت اجرا می‌شود و برای اجرای طرح ۱۱ نفر به‌کار گرفته شده‌اند. در شهر شیروان نیز ۶۳ مراقب سلامت در حال خدمات‌رسانی هستند. ۲۳ نفر از آنها تازگی به‌کار گرفته شده‌اند. برای شهر بجنورد نیز به ۱۶۰ مراقب سلامت نیاز است که از این تعداد اکنون ۸۰ مراقب سلامت وجود دارند.

اکبری بیان کرد: در این فاز از اجرای طرح، مراقب‌های سلامت فعالیت می‌کنند و این افراد بیشتر کار پیشگیری و آموزش را در دستور کار دارند.

وی درباره پزشک‌های مورد نیاز در این سه شهر برای اجرای طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع نیز گفت: در شهر شیروان سه پزشک همکاری دارند و به ۳۲ پزشک دیگر نیاز است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: در شهر آشخانه یک پزشک مشغول فعالیت است و به هشت پزشک دیگر نیاز است. در شهر بجنورد نیز با ۱۳ پزشک در حال همکاری هستیم و ۸۲ پزشک دیگر نیاز است.