بین‌المللی شدن قدرت دریایی ایران

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، با اشاره به تاثیر اقتدار و توانایی نیروی دریایی ارتش بر ارتقای توان دیپلماتیک نظام جمهوری اسلامی، بیان کرد: مواردی نظیر برگزاری رزمایش‌های موفق دریایی و اعزام ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی به دریاهای دوردست، هم نشانه‌ای از توانایی این نیرو در بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در تولید و تامین ادوات و تجهیزات مورد نیاز نیروی زمینی است و هم عاملی برای نمایش شکوه و اقتدار این نیرو در عرصه جهانی است که توانسته است با همت و تلاش مضاعف تمامی تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه را در هم بشکند./ایسنا