صدیقی: امسال سال حج برائت است

کاظم صدیقی در نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: امت‌سازی و جامعه‌سازی را باید در حج در دستور کار داشته باشیم. تا امامت در جامعه نهادینه نشود وحدت در جامعه معنا پیدا نمی‌کند. پیام رهبری در حج باید به گوش جهانیان برسد. امسال شبکه‌سازی و ایجاد تشکل بین‌المللی توحیدی در دستور کار است. حج بدون برائت از مشرکان خاصیت اصلی‌اش را از دست می‌دهد. آیت‌الله صدیقی تاکید کرد: امسال سال حج برائت است که همه شرکت‌کنندگان در حج با هر نژادی فریاد مرگ بر آمریکا سر خواهند داد. صدیقی همچنین گفت: هر کسی در زندگی تقوا داشته باشد خدا او را از رزق‌های مادی و معنوی سرشار می‌کند. امام جمعه موقت تهران گفت: عبادت‌ها سه قسمت‌اند؛ عبادت‌های بدنی، مالی و فکری. خدای متعال در عبادت حج، همه این عبادت‌ها را تعبیه کرده است. خدا به اعمال انسان‌ها نگاه نمی‌کند، بلکه به نیت‌های آنان توجه دارد. صدیقی ادامه داد: همه دغدغه مومن، خداست. خدا با بندگانش به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی غیر از آن بنده، بنده دیگری ندارد، اما بنده به گونه‌ای با خدا رفتار می‌کند که گویا خدای دیگری دارد./ایسنا /ایرنا