منتظر نظرات کارشناسی هستیم

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: با توجه به فضایی که ایجاد شد و مکاتباتی که بخش خصوصی با رهبر انقلاب انجام دادند، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را در کمیسیون اجتماعی نگه داشتیم تا نظرات کارشناسی را بگیریم.

او تاکید کرد: همان‌طور که می‌دانید کمیسیون اجتماعی در ابتدا روز دوم تعطیلات آخر هفته را شنبه مشخص کرد. اما بعد دیدیم که در مجلس عده‌ای با تعطیلی روز شنبه مخالفت می‌کنند و بر همین اساس احساس کردیم که به خاطر مشخص شدن شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات، این لایحه رای نمی‌آورد و اصل فدای فرع می‌شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس‌ ادامه داد: بنابراین به عنوان یک روش حل‌المساله‌ای گفتیم که ساعت کاری در طول هفته ۴۰ ساعت باشد و تعیین روز دوم تعطیلات آخر هفته را بر عهده دولت بگذاریم و حوزه اجرا روز دوم را مشخص کند. این تصمیم به دلیل این بود که لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در این مجلس به نتیجه برسد. گودرزی خاطرنشان کرد: بر این اساس این لایحه در ۲۰ اسفند ماه در صحن علنی بررسی و کلیات آن به تصویب رسید. اما زمانی‌که دیدیم واکنش‌ها بار دیگر در صحن مجلس تند شد و امکان دارد که اصل لایحه رای نیاورد، رئیس جلسه که آقای مصری بود تصمیم گرفت که این لایحه دو شوری شود و بار دیگر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود.

او گفت: به ما گفتند اگر می‌خواهید که لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در مجلس رای بیاورد باید پنج‌شنبه را به عنوان روز دوم تعطیلات آخر هفته مشخص کنید. بالاخره با توجه به فشارهایی که هست ما متوجه شدیم که اگر بخواهیم اصل لایحه افزایش تعطیلات رای بیاورد باید مصلحت‌اندیشی شود و هنوز هم این لایحه در جریان است.

 سخنگوی کمیسیون اجتماعی‌ با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش با بخش خصوصی، اظهار کرد: روز یکشنبه هفته گذشته کمیسیون اجتماعی با اتاق بازرگانی جلسه‌ای را برگزار کرده است. در این جلسه آنها نظراتشان را گفتند و ما باید با دید کارشناسی و با توجه به نظر نمایندگان به تصمیم برسیم.

در نهایت به وظیفه خود عمل می‌کنیم؛ چه این لایحه رای بیاورد و چه رای نیاورد. گودرزی در خصوص نظر صحن مجلس در مورد اینکه روز دوم تعطیلات آخر هفته چه روزی باشد، گفت: به نظر می‌رسد نظر صحن مجلس در خصوص اینکه روز دوم تعطیلات آخر هفته پنج‌شنبه باشد یا شنبه بینابین و نزدیک به هم است.