سردار رمضان شریف در یادواره ۱۲۶۹ شهید میرزا کوچک خان نزسا و شهدای محور مقاومت، با بیان اینکه وقتی موشک پیشرفته آمریکایی‌ها با تجهیزات جوانان ایرانی و بومی زمین‌گیر شد دنیا متوجه قدرت ایران شد، افزود: وقتی دشمن متوجه قدرت ایران باشد در مذاکرات حواسش را جمع می‌کند که این‌طور نیست که بخواهند چیزی بگیرند و بروند ولی اگر کشوری در تامین امنیت مردمش ضعیف باشد مجبور به مذاکره می‌شود که نتیجه‌اش شکست و تحقیر شدن است. وی با بیان اینکه ۵۰ میلیون از جمعیت کشور دوران مبارزاتی روحانیت و مردم علیه پهلوی را ندانسته و اطلاعاتی ندارند، تصریح کرد امروز یکی از عملیاتی‌ترین محورهای دشمن این است که به مردم القا کند که انقلاب مردم ایران اشتباه بود و برای آن از پخش فیلم‌های تقطیع شده و تحریف‌شده از دوران ستم‌شاهی در رسانه‌های خود استفاده می‌کنند و به دلیل عدم آگاهی جامعه برخی از مردم آنها را باور می‌کنند.