واکنش مولاوردی

در همین راستا شهیندخت مولاوردی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: تعداد زنان شهید جنگ تحمیلی ۶۴۲۸ نفر است که حدود ۵۰۰ نفر از این افراد، رزمنده بودند، بیشتر این زنان مجرد و ۲۵۰۰ نفر از آنان در سن ۱۰ تا ۳۰ سال بودند.