دکتر کوروش فرزین در سومین جلسه هم‌اندیشی با اصحاب رسانه درباره حذف همپوشانی‌های بیمه‌ای گفت: سازمان بیمه سلامت از ابتدای امسال به جد روی همپوشانی فعالیت می‌کند. بر همین اساس حدود یک ماه گذشته دستورالعمل مشترکی بین ما و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای حذف همپوشانی‌ها به امضا رسید.  طبق این دستورالعمل تکلیف برای همه سازمان‌ها این است که هنگام ارائه برخی خدمات مانند تاییدیه دارو، استحقاق‌سنجی را انجام دهند.وی درباره همپوشانی‌های بیمه‌ای افزود: درباره صندوق روستایی که حمایتی و رایگان است، اگر فردی دفترچه‌ای از سایر سازمان‌های بیمه‌گر داشته باشد، صندوق بیمه روستایی او حذف می‌شود.

درباره همپوشانی دفترچه صندوق کارمندی بیمه سلامت با سایر بیمه‌ها نیز این‌گونه است که اگر فردی هم دفترچه کارمندی داشته باشد و هم بیمه تامین اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی او حذف می‌شود و اگر دفترچه کارمندی و دفترچه نیروهای مسلح داشته باشد به اختیار خود باید یکی از آنها را انتخاب کند. براساس آمار موجود حدود ۵ میلیون همپوشانی در کشور وجود دارد.