شکل‌گیری کلاس‌های نیم دایره‌ای

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاس‌های نیم‌دایره‌ای در معماری آموزش و پرورش درحال شکل‌گیری است، گفت: این مدارس فاقد نیمکت است و دانش‌آموزان باید روی زمین بنشینند و مهارت زندگی را تمرین کنند.