به گزارش پایگاه خبری «میلیتاری»، جاش تی جکز، افزود: «آمادگی کامل برای حفظ جریان تجاری منطقه‌ای در خلیج‌فارس را داریم.»  وی در مورد اینکه گفته می‌شود فعالیت‌های دریایی ایران افزایش پیدا نکرده و آیا نیروی دریایی ایران اخیرا نیروهای دریایی آمریکا را در خلیج‌فارس تهدید کرده یا خیر، گفت: «آخرین تحرکات غیرحرفه‌ای و ناامن به بیش از یک سال پیش برمی‌گردد.» ترامپ در ماه مه گفته بود که هدف او به صفر رساندن جریان صادرات نفت ایران است. تنگه هرمز یکی از آبراه‌های استراتژیک در دهانه خلیج‌فارس است که بیش از ۳۰ درصد جریان صادرات نفت جهان از طریق آن انجام می‌شود. این رسانه آمریکایی مدعی شد: «ایران نمی‌تواند تنگه هرمز را تحت قوانین دریانوردی بین‌المللی ببندد چراکه هرمز یک تنگه بین‌المللی محسوب می‌شود و تنها آبراه اتصالی دریای عمان به اقیانوس هند است. این مساله در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است.» تهران معتقد است حق عبور و مرور که در قانون ۱۹۸۲ به آن اشاره شده است تنها محدود به کشتی‌های کشورهایی است که کنوانسیون را امضا کرده‌اند. آمریکا کنوانسیون را امضا نکرده است. آمریکا از دهه ۱۹۸۰ حضور دریایی در منطقه دارد و تهران این حضور را غیرقانونی می‌داند؛ چراکه حق عبور و مرور برای آمریکا قابل تسری نیست. واشنگتن اما مدعی است که این حق بخشی از حقوق عامه دریانوردی بین‌المللی است و تهران باید به آن پایبند باشد.