دکتر علی اکبر خادمی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به ساز و کار پیش‌بینی شده در مجموعه کمیته امداد درباره هرگونه انحراف در نوع استفاده از تسهیلات پرداخت شده نیز افزود: پیش از پرداخت وام نیز تعهدنامه‌هایی از مددجویان گرفته می‌شود که مربوط به حسن انجام کار است تا آنها مکلف باشند تا تسهیلات را در مسیر خودش مورد استفاده قرار دهند. در صورتی که کمیته امداد متوجه شود سوءاستفاده‌ای صورت گرفته است یا به هر دلیل مسیر اشتغال‌زایی به خطا رفته است -که البته تعداد آن بسیار پایین است- از همین مسیر قانونی که از قبل پیش بینی شده است، استفاده می‌کنیم.

خادمی با اشاره به مبلغ وام‌های پرداخت شده از سوی کمیته‌امداد نیز افزود: سقف وام‌های مددجویان کمیته امداد ۷۵ میلیون تومان است. همچنین تسهیلات کارفرمایی نیز وجود دارد که سقف آن ۱۰۰ میلیون تومان است. یعنی به یک کارفرما ۲۰ میلیون به ازای به‌کارگیری هر مددجو تا سقف پنج نفر وام پرداخت می‌شود. بنابراین عدد و ارقامی که نزدیک به ۴۰۰ میلیون عنوان شده و ادعا شده کمیته امداد آن را پرداخت کرده است، در چارچوب وام‌های کمیته امداد نمی‌گنجد.