منصور غلامی ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر هیچ دانشجوی بازداشتی تجمعات اخیر که بلاتکلیف باشد، نداریم فقط دو نفر از این دانشجویان به‌دلیل عدم تامین وثیقه در بازداشت بودند که البته همکارانی از وزارت علوم مسوول پیگیری وضعیت آنها شدند اما هنوز نتیجه به ما گزارش نشده است.وزیر علوم همچنین گفت: بسیاری از دانشجویان بازداشتی نتوانستند در تاریخ مقرر در جلسه امتحانات حاضر شوند که در این زمینه نیز دانشگاه‌ها تمهیداتی اندیشیدند تا مشکلی برای این دانشجویان ایجاد نشود؛ بنابراین نگرانی در این زمینه وجود ندارد.