عبدالرضا رحمانی‌فضلی دیروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر، تاکید کرد: سیاست دولت واگذاری کارها به مردم است و در این ارتباط تلاش خود را به‌کار گرفته است. وزیر کشور همچنین در فرودگاه بوشهر گفت: کمیته‌ای منتخب از میان خود استانداران برای افزایش اختیارات آنان در وزارت کشور تشکیل شده و در حال انجام بررسی‌های لازم برای افزایش اختیارات استانداران است. رحمانی‌فضلی افزود: در دولت یازدهم با موافقت رئیس‌جمهوری و هیات دولت، بیش از یکصد اختیار وزارت کشور به استانداران واگذار شد.