در این بازدید، موضوعات مربوط به میزان تولید حق بیمه شعبه، روند جذب نمایندگان در استان، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده توسط شعبه مورد بررسی قرار گرفت.همچنین براساس این گزارش،  نمایندگان و کارگزاران بیمه ما در استان آذربایجان شرقی با اشاره به موانع پیش‌رو، پیشنهادهای خود را برای کاهش چالش‌ها و مشکلات مطرح کرده و درخصوص ایجاد ساز و کارهای تازه در خدمت‌رسانی به مشتریان این شرکت، به بحث و تبادل نظر پرداختند.از جمله موارد مطرح شده در این نشست توجه به اصول بازاریابی و چگونگی مذاکره کردن به روش نوین و تاکید بر گسترش شبکه فروش بیمه‌های عمر و خرده‌فروشی  بود. آنچه بیشتر مورد بحث قرار گرفت لزوم توجه به موارد فنی، افزایش حدود اختیارات نمایندگان، شعب و لزوم  فعال‌سازی باجه‌ها بود.