مدیرعامل بانک رفاه در مراسم تودیع و معارفه طی سخنانی اظهار کرد: آقای یزدان به‌عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارای سوابق ارزشمندی در حوزه‌های تخصصی، مدیریتی و نظارتی است.دکتر سهمانی در ادامه افزود: خرسندیم که بانک رفاه از حضور فردی شناخته شده و دارای دانش و آگاهی در حوزه‌های اقتصادی و نظارتی، بهره‌مند می‌شود. کوروش یزدان به مدت ۷ سال به‌عنوان مدیریت حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران حضور داشته و در سال‌های متمادی ازجمله سال ۱۳۹۵ نیز به‌عنوان مدیر حراست برتر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی تقدیر شده است.مدیرعامل بانک رفاه همچنین ضمن برشمردن خدمات ارزشمند حسین درخشنده مدیرکل حراست قبلی، وی را فردی تلاشگر و متخصص در حوزه تخصصی خود دانست و اظهار کرد: طی مدتی که ایشان در بانک رفاه حضور داشتند منشأ اثرات بسیاری برای سازمان و همکاران بوده‌اند.