جهانی‌‌‌شدن یکی از دغدغه‌‌‌های مهم اقتصاد مدرن است. با توجه به اینکه پایه‌‌‌های اساسی رشد اقتصادی در دنیای امروزی، براساس رشد و دسترسی به تکنولوژی بنا شده است، جهانی شدن، با کمک به نقل و انتقال دانش، کشورها و صنایع را در شرایط مطلوب‌‌‌تری قرار می‌دهد. اما از طرف دیگر، جنگ اقتصادی کشورها، جهانی شدن را با مشکلات متعددی مواجه کرده و اقتصاد را به پدیده‌‌‌ای امنیتی تبدیل کرده است. به‌عنوان مثال، جنگ اقتصادی ایالات‌متحده و چین، با وضع تعرفه‌‌‌های مختلف بر واردات در آمریکا و یارانه‌‌‌های تولید در چین، ‌‌‌ علاوه بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نظم اقتصاد جهانی را با چالش مواجه کرده و صورت دیگری به اقتصاد بین‌الملل داده است. جلوگیری از واردات فناوری چینی به آمریکا، در بخش‌‌‌های خودروهای الکتریکی، باتری‌‌‌های لیتیومی و تراشه‌‌‌ها چالش‌‌‌های بسیاری برای زنجیره‌‌‌های جهانی تامین ایجاد کرده و دولت‌‌‌های مختلف را به صرافت حمایت‌‌‌گرایی در راستای ارتقای ظرفیت‌‌‌های صنعتی انداخته است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی اثرات این شکل از سیاستگذاری اقتصادی بر اقتصاد بین‌الملل و پدیده جهانی‌‌‌شدن پرداخته است.