سلام اقتـصاد به فرابشـر

 این ابزارها گونه بشر را باهوش‌‌‌تر، تواناتر و بهره‌‌‌ور کرده‌اند. ادغام توانایی‌‌‌های ذاتی بشر با دانش هوش مصنوعی این دو را به یکدیگر نیازمند کرده است؛ تا جایی که دیگر حیات هیچ‌یک بدون دیگری قابل تصور نیست. هوش مصنوعی با توجه به توانایی در یادگیری و پردازش فرای هوش بشری، انسان را به درجه‌‌‌ای از تحلیل رسانده است که تا پیش از این فرای دانش بشری بود. خیلی از کشورها و صنایع، به سمت استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان و خرد حرکت کرده‌‌‌اند. بنگاه‌‌‌ها در مطالعه بازار، بهبود فرآیند تولید، هزینه‌‌‌زدایی، اتوماسیون و اکثر بهره‌‌‌وری‌‌‌ها از هوش مصنوعی بهره می‌‌‌برند. با توجه به اهمیت هوش مصنوعی در زندگی و صنعت، «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به تحلیل برخی از این توانایی‌‌‌ها و پیش‌بینی آینده انقلابی آنها پرداخته است.