سیاست‌های انبساطی سال‌های اخیر که با تمرکز بر رونق اقتصاد اجرا شده تبعاتی داشته که اکنون مردم و دولت ترکیه با آنها مواجه شده‌اند. سوالات متعددی درباره برنامه‌های آقای اردوغان در پنج سال آینده مطرح است. برای مثال آیا او قصد دارد مانند گذشته برنامه‌های انبساطی را دنبال کند و به رشد نرخ تورم و کسری مالی بی‌توجه باقی بماند؟ آیا او توانایی مقابله با چالش‌های پیش روی اقتصاد ترکیه را دارد و آیا شرایط اقتصاد جهان به گونه‌ای هست که آقای اردوغان بتواند به راحتی مشکلات را حل کند؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند تحولات ماه‌های اخیر در اقتصاد جهان و اقتصاد ترکیه به شکلی است که برای رفع مشکلات باید تدابیر اصلاحی فراگیر اتخاذ شود و دولت برنامه‌های انبساطی را به برنامه‌های ریاضت جویانه تبدیل کند. همچنین ضروری است روابط ترکیه با غرب از حالت خصمانه کنونی به دوستی تبدیل شود. برخی عوامل وضعیت بد اقتصادی در ترکیه داخلی و برخی خارجی هستند. کوچ سرمایه‌گذاران بین‌المللی از اقتصادهای نوظهور به اقتصادهای دیگر و افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا جزو علل بیرونی هستند اما رویه‌های مستبدانه آقای اردوغان در حکومتداری، محدود کردن استقلال بانک مرکزی و تنش‌های سیاسی، از عوامل داخلی هستند. در مطالب حاضر به وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه، علل داخلی و خارجی پدید آمدن مشکلات کنونی، اقدامات ضروری آقای اردوغان و ضعف‌های ساختاری اقتصادی و سیاسی در این اقتصاد نوظهور اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا