اجتهادی عنوان کرد: فروش کالاهای اموال‌تملیکی از طریق مزایده و حراج الکترونیکی در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد ۱۰۰‌درصدی داشته‌است، به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که امسال چهار‌هزار و ۳۵۹‌میلیارد‌تومان کالا به‌فروش رفته که این آمار در هفت ماه سال‌گذشته ۲‌هزار و ۱۸۶‌میلیارد‌تومان بود. او با بیان اینکه در انهدام کالاها کاهش ۱۹‌درصدی به‌ثبت رسیده‌است، خاطرنشان کرد: در همین راستا در هفت ماه امسال ۶۳۶‌میلیارد‌تومان کالاهای اموال‌تملیکی منهدم شد و در استرداد کالاها نیز رشد ۷۳‌درصدی را شاهد هستیم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۷۰حراج خرده‌فروشی امسال برگزار شده‌است، گفت: سامانه خرده‌فروشی در خردادماه امسال راه‌اندازی شد. این امر امکان دسترسی همه مردم برای خرید کالاها به‌صورت خرده‌فروشی را فراهم کرد و بیش از ۱۲۰۰قلم کالا فروخته شده‌است. پیش از این کالاها تنها به‌صورت عمده‌ای از طریق مزایده الکترونیکی عرضه می‌شد.  مدیرعامل سازمان جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری و فروش اموال‌تملیکی بیان کرد: فروش کالاها در این سازمان از طریق مزایده الکترونیکی نیز عرضه می‌شود که امسال نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته در مزایده‌‌‌‌‌‌‌‌های الکترونیکی ۱۱۵‌درصد رشد به‌ثبت رسیده‌است.