به گزارش اتاق ایران، در این نشست محمدرضا کرباسی با بیان اینکه بر‌گزاری ۴دوره کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی که اتاق ایران از سال‌۸۸ آغاز کرد به نتایج خوبی منجر شد و برای یک دوره ۵ ساله در ارائه خدمات گردشگری به کشورهای مختلف و ورود توریست سلامت به کشور رشد بسیار خوبی را شاهد بودیم؛ گفت: متاسفانه از سال ۹۳ به این‌سو به واسطه برخی اختلافات سیاسی ایجاد شده بین ایران و برخی کشورها از جمله عربستان‌سعودی بر اساس تاکید وزارت‌خارجه بر‌گزاری کنفرانس‌‌های گردشگری سلامت از سوی اتاق ایران متوقف شد.

کرباسی با بیان اینکه بخش‌های دولتی با فرهنگ نحوه جذب گردشگر سلامت، غریبه هستند، گفت: بخش‌خصوصی باید دوباره فعالیت خود در این زمینه را از سر بگیرد. خوشبختانه نشانه‌‌هایی از بازگشت همکاری‌‌ها میان ایران و عربستان پیدا شده و روابط ایران و با کشورهای منطقه آرام‌‌آرام در حال تلطیف است.  او افزود: باید جدول زمانی را تنظیم کنیم و در ادامه همان حرکت سال‌۸۸ با همت مجموعه‌‌هایی که هم با فرهنگ کار آشنا هستند و هم توانایی و تخصص آن را دارند، کار را آغاز کنیم و پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی را برگزار کنیم. کرباسی با تاکید بر ظرفیت بسیار خوب ایران در حوزه سلامت و خدمات درمانی گفت: در اتاق ایران در اغلب ملاقات با مقامات کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه اعم از روسای اتاق‌‌ها و یا سفرای آنها ظرفیت گردشگری سلامت ایران را گوشزد کردیم. او با بیان اینکه باید چند کشور همسایه را در اولویت قرار دهیم و زمینه ایجاد دفاتر انجمن گردشگری سلامت کشورهای اسلامی را در آنها دنبال کنیم، گفت: تاجیکستان، افغانستان، عمان، جمهوری‌آذربایجان و عراق می‌توانند به‌عنوان کشورهای هدف اولیه ایران در این زمینه باشند.  ما در بلندمدت باید به سمت ایجاد دفاتر انجمن گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در کشورهای مختلف برویم. خوشبختانه مقر اصلی این دفتر طبق اسناد بالادستی در ایران و در اتاق بازرگانی مستقر است اما باید شعبات آن را افزایش دهیم. کرباسی افزود: با استفاده از ظرفیت خوب پزشکان بدون‌مرز مسلمان و انجمن خدمات بین‌‌المللی گردشگری سلامت می‌توان زمینه فعالیت گسترده‌‌تر این دفاتر را فراهم کنیم.