فروش بیش از 95همت از اموال مازاد بانک‌ها

فروش اموال مازاد بانک‌ها از جمله اقدامات لازم برای اصلاح و چابک‌سازی ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌آید و استفاده از راهکارهای مناسب به‌ویژه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر عمل به تکالیف قانونی بانک‌ها، به افزایش قدرت سودآوری و ایفای نقش موثرتر به‌عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی کشور کمک کند.وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای الزام قانونی مربوطه در قانون رفع موانع تولید، تسریع در فروش اموال مازاد بانک‌های تحت مدیریت دولت را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب فروش ۹۵ هزارو ۲۲۴ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت از پایان شهریور ماه سال۱۴۰۰ تا پایان اسفند۱۴۰۲ یعنی در ۲سال و ۶ماه انجام شد که شامل ۵۶هزار و ۶۱۵میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۸هزار و ۶۰۹میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.فروش ۵۱هزار و ۱۲میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد در سال۱۴۰۱ انجام شده و فروش ۳۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد در سال۱۴۰۲ صورت گرفته است. در مجموع در حالی که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در دولت قبل از سال۱۳۹۴ الی شهریور ماه۱۴۰۰ تنها ۵۴هزار و ۸۵۱میلیارد تومان بوده در ۲سال و ۶ماه در دولت سیزدهم ۹۵هزار و ۲۲۴میلیارد تومان محقق شده است. در همین حال فروش قریب به ۳۰همت سهام توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها طی دولت سیزدهم انجام شده است.