ارز مسافرت هوایی دو برابر شد

 با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به هزار یورو افزایش می‌‌‌یابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی می‌‌شود. لازم به ذکر است، مدارک موردنیاز در ارائه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌‌‌ها به مسافران صورت می‌‌‌پذیرد. متقاضیان با ارائه مدارک موردنیاز می‌‌‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنند./بانک مرکزی