تولید نفت‌خام و میعانات گازی ایران در سال‌۲۰۲۳ با رشد ۱۹درصدی نسبت به سال‌پیش از آن روبه‌رو بوده و به ۳‌میلیون و ۹۴۰‌هزار بشکه در روز رسیده‌است. ایران سال‌پیش از آن ۳‌میلیون و ۳۳۱‌هزار بشکه در روز نفت تولید کرده‌بود. رشد ۱۹‌درصدی تولید نفت‌خام و میعانات گازی ایران در سال‌۲۰۲۳ میلادی که با وجود تداوم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به‌‌‌‌دست آمده‌است، بیش از ۱۳‌برابر میانگین رشد تولید نفت دنیا در این سال‌بوده، کل تولید نفت‌خام و میعانات گازی جهان در سال‌۲۰۲۳ میلادی با رشد ۱.۴‌درصدی نسبت به سال‌پیش از آن به ۸۲‌میلیون و ۶۳۶‌هزار بشکه در روز رسیده‌است. بر این اساس، ایران رکورددار رشد تولید نفت درمیان تولیدکنندگان بزرگ نفت در سال‌میلادی گذشته بوده‌است؛ در واقع بیشتر تولیدکنندگان نفت در این سال‌نه‌‌‌‌تنها رشد تولید نداشته‌‌‌‌اند، بلکه با کاهش تولید  نیز روبه‌رو شده‌اند. برای نمونه تولید نفت‌خام و میعانات گازی عربستان در سال‌۲۰۲۳ کاهش ۸.۶درصدی داشته‌است. تولید نفت‌خام عراق در این سال‌۳.۹درصد، کویت ۴.۳درصد، عمان ۱.۵درصد، امارات ۳.۴درصد، الجزایر ۳.۴درصد و روسیه ۱.۱درصد کاهش ‌یافته‌است.

از جمله کشورهای مهمی که افزایش تولید داشته‌اند نیز می‌توان به کانادا با رشد ۱.۴درصد، آمریکا با رشد ۸.۵درصد، آرژانتین با رشد ۱۳.۸درصد و چین با رشد ۲.۱درصد اشاره کرد. کشور گویان در سال‌۲۰۲۳ رشد ۴۰.۸درصدی در تولید نفت خود داشته و در رتبه نخست جهان از این نظر قرارگرفته، هرچند تولید نفت این کشور فقط ۳۹۱‌هزار بشکه در روز بوده‌است.