پایان مشعل‌‌‌‌‌‌سوزی در پتروشیمی‌های فن‌‌‌‌‌آوران و غدیر

وی با اشاره به طرح‌های اجراشده در پتروشیمی‌های متعلق به تاپیکو افزود: با توجه به‌نظر دولت سیزدهم، پروژه به صفر رساندن سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل در مجموعه‌‌‌‌‌های این شرکت اجرا شد و امروز سوزاندن گازهای مشعل در پتروشیمی‌های فن‌‌‌‌‌آوران و غدیر نزدیک به صفر رسیده‌است. مدیرعامل تاپیکو با بیان اینکه در سال‌۱۴۰۲ و تا امروز ۲۰‌میلیون دلار داخلی‌‌‌‌‌سازی بدون‌ریسک در مجموعه‌‌‌‌‌های پتروشیمی این شرکت اجرا شده‌است، ادامه داد: در موضوع افزایش ارزآوری و توسعه صادرات نیز آماده هستیم باتوجه به سیاست‌ها و نگاه دولت ارزآوری خود را توسعه دهیم. افقهی درباره برنامه‌‌‌‌‌ها و پروژه‌های آینده تاپیکو در صنعت پتروشیمی گفت: اجرای پروژه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای را در دستور کار داریم و از ابتدای سال‌۱۴۰۳ تامین مالی پروژه عظیم پتروالفین فن‌‌‌‌‌آوران انجام می‌شود تا پس از سال‌ها توقف این پروژه به مرحله اجرایی نزدیک شود. وی ادامه داد: پروژه دیگر که گام عملیاتی آن آغاز شده، جذب گاز  دی‌‌‌‌‌اکسیدکربن در مجتمع فن‌‌‌‌‌آوران است که هم از بُعد محیط‌زیستی و هم از بُعد افزایش تولید اهمیت دارد، زیرا با جذب ۱۶۰‌هزار‌تن گاز دی‌‌‌‌‌اکسیدکربن، ۷۰‌هزار‌تن به ظرفیت تولید متانول افزوده می‌شود.