پیش از پایان برنامه هفتم توسعه تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد

وی تاکید کرد: «ارائه خدمات هوشمند یعنی بدون نیاز به مراجعه حضوری و بدون مداخله هیچ کارمندی ارائه خدمات در طول شبانه‌روز به صورت برخط ارائه شود.» زارع‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۹درصد دستگاه‌ها به این پنجره متصل شده‌اند و تنها یک دستگاه یعنی وزارت امور خارجه آن هم به دلیل ایرانیان خارج از کشور که مسائل مربوط به خود را دارند به این شبکه متصل نشده است، تصریح کرد: «حتی دستگاه‌ قضایی و پلیس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و خدمات خود را از این طریق ارائه کرده‌اند.» وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون ۴۸ میلیون نفر از مردم از خدمات این پنجره استفاده کرده‌اند، خاطرنشان کرد: «به عبارتی حدود ۷۰ درصد از افراد بالای ۱۸ سال حداقل یک بار به پنجره خدمات دولت هوشمند مراجعه کرده‌اند و حداقل روزانه ۳ میلیون نفر از خدمات ارائه شده در این پنجره استفاده‌ می‌کنند.» وی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته به هشت میلیارد تراکنش در سال گذشته رسید، افزود: «این در حالی است که در سال ۹۹ تعداد تراکنش‌های صورت گرفته در مرکز ملی تبادل اطلاعات ۱.۵میلیارد بود که در واقع رشد بیش از پنج برابری در این مدت داشته است که نشان می‌دهد به همین تعداد مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌ها کمتر صورت گرفته است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به موجب قانون برنامه هفتم توسعه مقرر بود تا پایان برنامه هفتم سالی ۲۰ واحد درصد خدمات دستگاه‌ها هوشمند شود و بدون مراجعه حضوری و برخط و همچنین بدون مداخله انسانی ارائه شود، گفت: «با ریل‌گذاری که صورت گرفته در پایان سال جاری خدمات هوشمند به حداقل ۳۰ درصد می‌رسد و زودتر از اتمام برنامه هفتم توسعه، تمام خدمات دولت هوشمند خواهد شد.»