رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظام تقنینی با مجموعه قوانین و مقررات فضا را برای فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان باز کند، گفت: از طرف دیگر باید شرکت‌های دانش‌بنیان را حول صنایع بزرگ کشور خوشه‌بندی کنیم. در دهه اول فعالیت، شرکت‌ها براساس توانایی خودشان به نوعی آتش به اختیار حرکت و به تولید دانش‌بنیان اقدام کردند. نگاهداری خاطرنشان کرد: در دهه دوم در قالب برنامه هفتم باید به خوشه‌بندی و جهت‌دار کردن تولید شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت رفع نیازهای صنایع بزرگ توجه ویژه‌ای شود؛ این هدف‌گذاری در کنار آن پشتوانه قانونی که وجود دارد این ظرفیت را دارد که اقتصاد دانش‌بنیان را یک تکانی بدهد.

وی با بیان این مطلب که دنیا دارد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان پیش می‌رود، افزود: ما در برنامه هفتم اتفاقا دو پنجره فرصت اصلی برای اقتصاد کشور در نظر گرفتیم؛ یکی دیپلماسی اقتصاد فعال برای جانمایی ایران در نظام اقتصاد بین‌الملل و دوم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان. در حال حاضر از زیرساخت خوبی در حوزه دانش‌بنیانی برخوردار هستیم و حدود ۱۰ هزار شرکت در حال فعالیت هستند و هدفمند کردن شرکت‌ها و حل نیازهای اساسی و رفع موانع از سوی آنها راهبردی است که به نظرم باید از سوی شرکت‌ها دنبال شود.