دهقانی با بیان اینکه تمام موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های معاونت علمی در دوره جدید، ناظر به نیازهای محوری است که به شکل‌‌‌گیری قراردادهای دارای هدف و زمان و ارقام مشخص منجر می‌‌‌شوند، ادامه داد: هفته گذشته قرارداد ارائه خدمات تجهیز RSS با شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت دانش‌‌‌بنیان منعقد شد تا پنجمین موضوع از هفت موضوع‌‌‌محوری مطرح‌شده ذیل موافقت‌‌‌نامه معاونت علمی با وزارت نفت در بهمن‌ماه سال قبل هم محقق شود. این رویکرد می‌‌‌تواند در همکاری با ایدرو نیز محقق شود و این موافقت‌‌‌نامه گامی در راستای اجرای طرح‌های راهبردی و گلوگاهی حوزه صنعت با انعقاد قراردادهایی شفاف و هدفمند است.

وی خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت‌‌‌های اولیه آماده باشد، خود شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان آمادگی دارند که کارهای تحول و تجهیز را انجام دهند و امیدواریم طی یک‌سال در قالب این موافقت‌‌‌نامه و قراردادهای ذیل این توافق‌نامه، تحول اساسی در تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش و ارتقای تاب‌‌‌آوری فناورانه صنایع، رقم بخورد.

دهقانی با اشاره به انعقاد این موافقت‌‌‌نامه در سه حوزه «پلتفرم‌‌‌ها»، «طرح‌‌‌های پیشران» و «طرح‌‌‌هایی برای توسعه زیست‌‌‌بوم فناوری و نوآوری» عنوان کرد: نخستین هدف، اجرای چند پروژه پیشران و کلان با یکدیگر است که شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و ایدرو با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی توانمند خود در این پروژه‌‌‌ها مشارکت دارند. در حوزه پلتفرم‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌هایی برای پیاده‌سازی زیرساخت‌‌‌های هم‌‌‌آفرینی فناوری، صادرات فناوری و کارخانه‌‌‌ نوآوری، زیرساخت‌‌‌های استقرار شرکت‌های دانش‎بنیان و توسعه فناوری در سه‌محل مناسب پیش‌بینی شده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌‌بنیان رئیس‌‌‌جمهور خاطرنشان کرد: در کشور هر چه کارخانه نوآوری وجود دارد از جنس نرم‌‌‌افزاری است که در قالب این موافقت‌‌‌نامه، گام اصلی برای ایجاد نخستین «کارخانه نوآوری سخت‌‌‌افزاری» با عنوان پیشنهادی «کارخانه سبز گسترش» برای اسکان و استفاده حداقل ۷۰شرکت دانش‌‌‌بنیان و فناور که در حوزه سخت‌‌‌افزاری فعالیت‌‌‌های نوآورانه دارند، برداشته خواهد شد.