در اندروید ۳۹/ ۸ هرچند هنوز هم می‌توان از طریق دستیار صوتی Google Assistant با صدا گوشی را آنلاک کرد، با این حال در توضیحات این قابلیت هشدار داده شده است که روش‌های مطمئن‌تری نیز برای این کار قابل دسترس است. همان‌گونه که می‌دانید، می‌توانید از طریق دستیار صوتی Google Assistant و گفتن جمله اکی گوگل، گوشی را آنلاک کنید؛ اگر پیش‌تر تنظیمات برنامه را انجام داده باشید. حال گوگل در توضیحات بخش تنظیمات به کاربران گوشزد کرده است که این ویژگی نسبت به روش‌های بیومتریک امنیت کمتری دارد و می‌توان آن را از طریق صدای ضبط شده فریب داد. به هر حال این ویژگی در پیکسل ۳ با قابلیتی با ‌عنوان «Lock screen personal results» جایگزین شده است که پس از احراز هویت از طریق صدا تنها بخشی از سرویس‌های گوگل مانند جیمیل، نتایج جست‌وجو، مخاطبان و تقویم در دسترس قرار خواهد گرفت؛ برای آنلاک کردن گوشی کاربر باید از طریق یکی از روش‌های مطمئن هویت خود را تایید کند.