این ویژگی جدید به دنبال خرید شرکت partpic آمازون اضافه شده است. آمازون این شرکت را که روی واقعیت افزوده کار می‌کرد در سال ۲۰۱۶ خریداری کرد. آمازون تلاش دارد با آزمایش این ویژگی روی اپلیکیشن خود به تدریج به کاربران اجازه دهد هر محصولی را با گرفتن عکس در آمازون بیابند احتمالا آن را خریداری کنند. واقعیت افزوده کاربر را از جست‌وجوی دستی برای مدل و قطعات بی‌نیاز می‌کند.