سویه جدید JN.1 کرونا در کشور شناسایی شد

دکتر رحیم سروری در حاشیه بازدید از نمایشگاه رسانه‌های ایران ضمن اشاره به تاریخچه و پیشینه یکصد ساله انستیتو پاستور در کشور و واکسن‌سازی و مقابله با بیماری‌ها اظهار کرد: انستیتو پاستور جزو ایرانی‌ترین مجموعه‌هایی است که به موضوع سلامت کشور می‌پردازد و دهمین پاستور از ۳۰ انستیتو پاستور در دنیا است و ارتباطات فراگیر با سایر کشورها دارد.

 وی افزود: در زمانی که هیچ متولی در مجموعه کشور در زمینه سلامت نبود، انستیتو پاستور حضور داشت. اولین سامانه‌های انتقال خون را در کشور شکل داد و اقداماتی همچون امدادرسانی و ارائه خدمات دارویی همچون پنی‌سیلین که قبلا به صورت مایع بود و در یخ نگهداری می‌شد را ایجاد کرد، در مجموع باعث ایجاد امیدواری در مردم شد.

رئیس انستیتو پاستور ایران ادامه داد: فاز اول انستیتوپاستور مربوط به قبل از انقلاب است و فاز دوم مربوط به دوران جنگ است که خدمات درمانی و بهداشتی خود را به سمت مسایل شیمیایی تغییر داد. فاز سوم نیز به رشدی که هم اکنون شاهد آن هستیم، رسیده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انستیتوپاستور ایران در دوران کرونا و شناسایی اولین موارد این بیماری در دوران بحران کرونا، در عین حال از شناسایی سویه JN.۱ کووید در کشور خبر داد؛ سویه‌ای که مدتی است در کشورهای غربی و اروپایی در گردش است. 

ادامه دارد

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.