پاتک به نقض مالکیت فکری

پاتک به نقض مالکیت فکری

نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار، اقتصاد بسیاری از کشورها را طی سال‌های اخیر با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. اتاق بازرگانی بین‌المللی با آگاهی نسبت به تبعات این چالش، 25 پیشنهاد و اقدام تجاری را برای مبارزه با جعل و سرقت مالکیت فکری ارائه کرده که در نشست اخیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی بررسی شد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که مالکیت فکری نقش بسترساز را در صنعتی شدن یک کشور بر عهده دارد. البته تبدیل ایده به ثروت نیز در این راستا از اهمیت ویژه‌ای ...

بیشتر
توسعه پایدار در 10 روستا

توسعه پایدار در 10 روستا

گروه بنگاه‌ها: مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده جامعه نیکوکاری ابرار برای رسیدگی به عملکرد سال مالی 1394 با حضور اعضای هیات‌مدیره و هیات امنا، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

...

بیشتر
دورنمای تجارت جهان در 2016

دورنمای تجارت جهان در 2016

دنیای اقتصاد، شادی آذری: بانک جهانی گزارش جدید خود با عنوان «توسعه تجاری 2016» را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که طی سال گذشته میلادی افزایش نااطمینانی‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌ها بر تجارت جهان اثر منفی داشته و موجب کندی رشد آن شده است.

...

بیشتر
دنیای سفر رزرو هتل