شماره روزنامه ۴۱۷۱
|

حشرات

  • جولان سفیدبالک‌ها همچنان در ۲ منطقه تهران

    رییس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: گزارش‌های شهرداری تهران نشان می‌دهد که جمعیت سفیدبالک‌ها در بیشتر مناطق شهر تهران کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در دو منطقه ۶ و ۱۱ طغیان جمعیت ابن حشره وجود دارد.

بیشتر