روزنامه دنیای اقتصاد

Donya-e-Eqtesad

Is a Persian Economic Daily contains regularly the following Topics:

Editorial

Analytical comments

Local and foreign economic news

Industry and Mines

Oil and Energy

Banking and Insurance

Commerce and Tourism

Tehran Stock Exchange.

Donya-e-Eqtesad also publishes irregularly special information about:

Transportation

Agriculture

Oil exploration and exploiting and other related economic subjects

دنیای اقتصاد

روزنامه صبح ایران

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

تلفن: 4 - 87762511

نمابر: 87762515

سردبیر: علی میرزاخانی

تلفن: 87762136

واحد فنی: 87762200

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشكان

تلفن: 87762510

نمابر: 87762509

رئیس حوزه مدیرعامل: سمیرا بختیاری
تلفن: 87762570

مدیر پیگیری امور مدیر مسئول: منصور نمایشی
تلفن: 87762504

رئیس سازمان آگهی‌ها: پرویز بختیاری
تلفن: 8901
نمابر: 87762313

مدیریت امور همایشها : محسن پروان
تلفن: 87762510
نمابر: 87762434

مدیریت روابط عمومی: سید امیر اشراقی
تلفن: 7 - 88860145
نمابر: 87762503

مدیریت انتشارات: محمود صدری
تلفن: 87762740
نمابر: 87762744

مدیریت آموزش: حسین منصوری
تلفن: 87762411-87762416
ایمیل: infotc@den.ir

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستانها:
حسین حسین‌زاده
تلفن: 3 - 42710442
تلفكس: 42710449

امور شهرستان‌ها: 8 - 42710446
نمابر: 42710447

امور مشتركین:
کاغذی : 1 - 42710450
الکترونیک : 42710452
تلفكس: 42710449

امور توزیع: 3 - 42710442

مدیریت ‌وب سایت و فضای مجازی: محمد صادق نخجوانی
تلفن: 42710240

مدیریت ‌مالی و اقتصادی: محمود نانگیر
تلفن: 9 - 87762468

مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌ها: مهدی محمودی فر
تلفن: 87762260

دبیرخانه مركزی: 87762701
نمابر: 87762702

مدیریت توسعه بازار : زینب سادات میرهادی
تلفن: 1 - 87762370
تلفكس: 87762370

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: محسن یاروالی
تلفن: 1 - 87762400
نمابر: 87762573

نمابر تحریریه: 87762117
گروه خبر: 110 - 87762109
گروه مسكن‌وعمران: 6 - 87762105
گروه بورس: 12 - 87762111
گروه بازار دیجیتال: 4 - 87762103
گروه ورزش: 5 - 87762114
گروه فرهنگ و هنر: 5 - 87762114
گروه خودرو: 7 - 87762126
گروه اندیشه اقتصاد: 8 - 87762107
گروه استان‌ها: 87762114
گروه مدیران: 5 - 87762124
گروه بورس كالا: 9 - 87762128
گروه صنعت و معدن: 5 - 87762134
گروه بین‌الملل: 1 - 87762130
گروه بازرگانی: 3 - 87762132
گروه بانك و بیمه: 87762113
گروه گردشگری:166-87762137

آدرس:
خیابان مطهری، حد فاصل خیابانهای میرزای شیرازی و سنایی، پلاک 370
ایمیل: info@donya-e-eqtesad.com

سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد