از رونق تا رکود

از رونق تا رکود

روش طبقه‌بندی مشاغل در منابع متعدد سه دوره قرون سوم تا دهم هـ .ش تحلیل بهتری از فعالیت‌های گوناگون در تجارت را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین گروه در مشاغل تجاری، کسانی بودند که مواد خام استخراج یا جمع‌آوری شده را در حواشی شهرها می‌فروختند و مواد پردازش نشده را به شهر می‌آوردند. دومین گروه شغلی در تجارت، واسطه‌ها بودند که اصطلاحات خاص شغلی آنان، دسته‌بندی درونی مهمی را براساس مکان و روش‌های احصا و فر...

بیشتر
بنیان گذاری «استاندارد اویل»

بنیان‌گذاری «استاندارد اویل»

جان راکفلر، تاجر آمریکایی در دهم ژانویه سال 1870 شرکت «استاندارد اویل» را بنیان گذاشت. در همان اوايل تاسيس شــركت استاندارد اويــل، بخــش حمل‌ونقل شــرکت راه‌انــدازي ودر عمل ثابت شــد که کانون و محور موفقيت شــرکت همين اســت. حجــم، كارآيي وقدرت ســازمان راکفلر او را قادر به اخذ تخفيف مناســبي از شركت‌هاي حمل‌ونقل ريلي کرد. توليــد نفت دردهه 1870 افزايش يافته بود و هرچقدر توليدکنندگان درصدد محدود کردن توليد برآمدند، موفق نشــدند. ...

بیشتر
موج وصخره

موج وصخره

«کتاب پان ترکیسم و ایران» یکی ازجدیدترین آثاری است که در چندماه گذشته توسط انتشارات شیرازه به زیور چاپ آراسته شده است. مولف این اثر استاد کاوه بیات است که سالیان متمادی در این عرصه قلم زده است و به تاریخ نگاری و پژوهش پرداخته‌ و تابه حال آثار فراوانی از ایشان به چاپ رسیده است.

...

بیشتر
تاملی درباره ایران

تاملی درباره ایران

نشست «تاملی درباره ایران» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست، رضا داوری، عباس آخوندی، محمود فیرحی، موسی غنی‌نژاد و حکمت‌الله صالحی سخنرانی کردند؛ نشستی که به بزرگداشت دکتر سیدجواد طباطبایی اختصاص داشت. در اینجا بخش‌هایی از سخنان طباطبایی و دکتر غنی‌نژاد را می‌خوانید.

...

بیشتر
غنای مفهومی آثار طباطبایی

غنای مفهومی آثار طباطبایی

من به‌عنوان کسی که آثار دکتر طباطبایی را خوانده‌ام لازم است به دو نکته اشاره کنم: زمانی‌که ما انعکاس اندیشه مصرفی غرب در ایران را بررسی می‌کنیم به مهم‌ترین اثری که برخورد می‌کنیم کتاب مرحوم ذکاءالملک فروغی (سیر حکمت در اروپا) است. وقتی این اثر را با کتب دکتر طباطبایی مقایسه کنیم، به پیشرفت خود در این حوزه بنابر گذر زمان پی خواهیم برد. آثار ایشان از منظر غنای مفهومی بسیار صاحب اهمیت است. نکته دومی که مایلم اشاره کنم در مورد بحثی است ک...

بیشتر