شماره روزنامه ۴۲۱۵
|

درباره

دنیای اقتصاد 

روزنامه صبح ایران 

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان 

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری 

تلفن: 7 - 42710504 

نمابر: 42710509 

سردبیر: علی میرزاخانی 

تلفن: 4 - 42710202 

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشكان 

تلفن: 87762510 

نمابر: 87762509

 

 

Donya-e-Eqtesad 
 
Is a Persian Economic Daily contains regularly the following Topics: 
 
Editorial 
 
Analytical comments 
 
Local and foreign economic news 
 
Industry and Mines 
 
Oil and Energy 
 
Banking and Insurance 
 
Commerce and Tourism 
 
Tehran Stock Exchange. 
 
Donya-e-Eqtesad also publishes irregularly special information about: 
 
Transportation 
 
Agriculture 
 
Oil exploration and exploiting and other related economic subjects 
 
 

مدیریت ‌وب سایت و فضای مجازی: محمد صادق نخجوانی 
تلفن: 6 - 87762245 

رئیس حوزه مدیرعامل: سمیرا بختیاری 
تلفن: 87762570 

مدیریت ‌مالی و اقتصادی: محمود نانگیر 
تلفن: 1 - 8776450 

مدیر پیگیری امور مدیر مسئول: منصور نمایشی 
تلفن: 87762504 

مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌ها: مهدی محمودی فر 
تلفن: 87762260 

رئیس سازمان آگهی‌ها: پرویز بختیاری 
تلفن: 8901 
نمابر: 87762313 

دبیرخانه مركزی: 87762701 
نمابر: 87762702 

مدیریت امور همایشها : سروش فولادچی 
تلفن: 5 - 87762354 
نمابر: 87762351 

مدیریت توسعه بازار: زینب سادات میرهادی 
تلفن: 1 - 42710400 
تلفكس: 42710404 

مدیریت روابط عمومی: سید امیر اشراقی 
تلفن: 7 - 88860145 
نمابر: 87762503 

مدیریت انتشارات: محمود صدری 
تلفن: 87762374 
نمابر: 87762372 

نمابر تحریریه: 42710222 
گروه خبر: 42710209 
گروه صنعت و بازرگانی: 42710225 
گروه بین‌الملل: 42710246 
گروه اقتصاد بین‌الملل: 42710230 
گروه مسكن‌: 42710226 
گروه بورس: 42710260 
گروه نفت: 42710262 
گروه بانك و بیمه: 42710234 
گروه بورس كالا: 42710325 
گروه خودرو: 42710345 
گروه گردشگری: 42710310 
گروه استان‌ها: 42710226 
گروه ورزش: 42710320 
گروه دیجیتال: 42710330 
گروه مدیران: 42710335 
باشگاه اقتصاددانان: 42710240 
گروه تاریخ و اقتصاد: 42710339 
گروه فرهنگ و هنر: 42710315

مدیریت آموزش: حسین منصوری 
تلفن: 87762411-87762416 
ایمیل: infotc@den.ir 

 

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستانها: 
حسین حسین‌زاده 
تلفن: 87762220 
فكس: 87762201 

 

امور شهرستان‌ها: 9 - 87762225 
نمابر: 87762224 

 

امور مشتركین: 
کاغذی : 8 - 87762237 , 87762235 
الکترونیک : 8 - 87762237 , 87762235 
تلفكس: 87762236 

 

امور توزیع: 2 - 87762231

 

آدرس: 
خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پلاک 108 

 

ایمیل: info@donya-e-eqtesad.com