شماره روزنامه ۴۱۷۲
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۰۲۵ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۰۲۵

  • نقش بانک مرکزی در کنترل تورم

    دکتر شیرین صلوی تبار

    اگرچه کنترل نرخ تورم، یکی از دستاوردهای اقتصادی مهم دولت یازدهم به شمار می‌رود، لیکن توقف روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات قیمت‌ها در بلندمدت نیازمند بازنگری رابطه دولت و بانک مرکزی است. زیرا تدابیر و سیاست‌های کوتاه‌مدت کنترل تورم نمی‌تواند ثبات قیمت‌ها را در بلندمدت تضمین کند. روشن است که کنترل نرخ تورم جز با سیاست‌گذاری پولی صحیح و اصولی حاصل نخواهد شد.

    هر چند تلاش در برقراری انضباط بودجه‌ای در یک دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند؛ اما ارتباط تنگاتنگ دولت و بانک مرکزی موجب می‌شود که سیاست‌گذاری‌های پولی تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی و تصمیم دولت‌ها برای رسیدن به رشدهای بالای اقتصادی در مقابل هزینه‌های بلندمدت اجرای سیاست‌های انبساطی، قرار گیرند و به نتایج دلخواه منجر نشوند.

بیشتر