خانه / آخر هفته / نوبت رسیدگی!

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4025 1396/01/31 بازدید:151بار کد خبر: DEN-EBD69D17-0A7A-425A-A1A9-4EE0B7778033

اظهارات احمدی‌نژاد در اهواز درباره سلطنت فردی که مخاطب سخنانش واضح نبود، موجب شد تا دادستان کل کشورهم بدون نام بردن از کسی درباره برداشتن دمل چرکی در آینده‌ای نزدیک خبردهد. اما سخنان منتظری خیلی زود مخاطب خود را پیدا کرد و احمدی‌نژاد در اقدامی پیشدستانه از دادستان کل کشور به دادگاه روحانیت شکایت برد. این در شرایطی است که ثبت‌نام احمدی‌نژاد از نظراصولگرایان ایستادن در مقابل رهبری تعبیر شده و برخی از جمله توکلی، خواهان رد صلاحیت احمدی‌نژاد از سوی شورای نگهبان شده اند.