خانه / بورس / سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در واگذاری‌های خصوصی‌سازی شرکت کنند

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3751 تاریخ چاپ:1395/02/08 بازدید:7270بار کد خبر: DEN-1049653
سرمایه گذاران خارجی می توانند در واگذاری های خصوصی سازی شرکت کنند

سازمان خصوصی‌سازی: معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: اکنون حدود 140 بنگاه اعم از شرکت‌های سهامی یا دارایی دولت، در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌توانند نسبت به خرید آنها اقدام کنند. داود خانی ادامه داد: اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا سازمان خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاران داخلی ارتباط و تعامل خود را با سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهند. خانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی از 1100 شركت كه از سال 1380 تا كنون در لیست واگذاری‌ها بود، بیش از 50 درصد آنها را واگذار کرده است؛ اما تعدادی از شركت‌ها به دلیل فراهم نبودن شرایط واگذاری و تعدادی نیز به علت صدور مصوبه انحلال یا تحصیل یا ورشكستگی، از لیست واگذاری‌ها خارج شده‌اند. وی اضافه کرد: از تعداد شركت‌های اشاره‌ شده، حدود 140 بنگاه اعم از شرکت‌های سهامی و یا دارایی دولت، در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌توانند نسبت به خرید آنها اقدام کنند.