خانه / سایت خوان / آینده جهان با ترامپ این شکلی است!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/11/29 ساعت انتشار:21:32:28 بازدید:819بار کد خبر: DEN-1174037

در حاشیه انتخاب ترامپ و سیاستهای جدیدش، سایت کگل این طرح از پاول کنستانتین را منتشر کرد.

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران