خانه / سایت خوان / نشتی‌ های ترامپ !
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/11/29 ساعت انتشار:20:59:04 بازدید:333بار کد خبر: DEN-1174005

 در حاشیه توئیت جدید ترامپ «چرا اینقدر اطلاعات بطور غیرقانونی از واشنگتن به بیرون درز می کند؟» کارتونیست ها در سایت کگل به این انتقاد، واکنش نشان دادند.

 

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران