خانه / سایت خوان / نشتی‌ های ترامپ !
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/11/29 ساعت انتشار:20:59:04 بازدید:314بار کد خبر: DEN-1174005

 در حاشیه توئیت جدید ترامپ «چرا اینقدر اطلاعات بطور غیرقانونی از واشنگتن به بیرون درز می کند؟» کارتونیست ها در سایت کگل به این انتقاد، واکنش نشان دادند.

 

سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد