اجرای تکالیف بیمه ها در برنامه ششم توسعه چگونه؟

اجرای تکالیف بیمه‌ها در برنامه ششم توسعه چگونه؟

لیلا اکبرپور: نمایندگان مجلس همزمان با بررسی برنامه ششم توسعه نسخه جدیدی را برای صنعت بیمه کشور تصویب کردند. طبق این مصوبه باید ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به 7درصد برسد، سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی حداقل تا 50درصد نسبت به سال پایه که با توجه به سهم 12درصدی بیمه‌های عمر از کل پرتفوی یعنی این سهم باید به 18 درصد افزایش یابد و همچنین رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اق...

بیشتر